PRZEDMIOT NABORU:

1) Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej;

2) Rozwój mieszkalnictwa;

3) Wsparcie dla kadr instytucji pomocy i integracji społecznej oraz systemu opieki długoterminowej

FINANSE:

Alokacja 189 311 155,00  PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

TERMIN NABORU:

12.10.2023 – 15.12.2023