PRZEDMIOT NABORU:

1) Rozwój usług świadczonych w społeczności lokalnej;

2) Tworzenie i rozwój CUS;

3) Rozwój mieszkalnictwa;

4) Deinstytucjonalizacja podmiotów realizujących wsparcie całodobowe;

5) Wsparcie gospodarstw opiekuńczych;

6) wsparcie dla kadr instytucji pomocy i interacji społecznej

FINANSE:

Alokacja 161 109 000,00  PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

TERMIN NABORU:

11.10.2023 – 06.12.2023