PRZEDMIOT NABORU:

Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci.
1. Wsparcie rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze lub w kryzysie
2. Usługi dla dzieci wymagających wsparcia
3. Usługi w zakresie interwencji kryzysowej i przeciwdziałania przemocy
4. Wsparcie dzieci i młodzieży przebywającej w instytucjach całodobowych
5. Budowanie zdolności organizacyjnych partnerów społeczeństwa obywatelskiego (typ uzupełniający)

FINANSE:

Alokacja 22 250 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

29.06.2023