PRZEDMIOT NABORU:

1. Rozwój usług społecznych.
2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji.

FINANSE:

Alokacja 20 054 250,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

TERMIN NABORU:

11.2024 r. – 12.2024 r.