PRZEDMIOT NABORU:

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo przy zastosowaniu usług aktywnej integracji,
Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej

FINANSE:

Alokacja 45 138 621,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

PLANOWANY TERMIN NABORU:

wrzesień 2023 do październik 2023