PRZEDMIOT NABORU:

3. Kształcenie zawodowe:
– włączenie pracodawców w proces kształcenia zawodowego oraz upowszechnienie kształcenia w miejscu pracy i praktycznego ksztełcenia zawodowego (w tym staże uczniowskie), uwzględniajacego najnowsze trendy technologiczne, w tym w ramach kształcenia dualnego.

FINANSE:

Alokacja 25 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

TERMIN NABORU:

28.11.2023 r. – 08.01.2024 r.