PRZEDMIOT NABORU:

Edukacja przedszkolna:
• Zajęcia o charakterze kompensacyjnym i wyrównującym szanse dzieci w edukacji przedszkolnej majce na celu niwelowanie na wczesnym etapie edukacyjnym ewentualnych deficytów rozwojowych,
• Wspieranie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, realizacja elementów doradztwa zawodowego uwzględniającego aspekt płci przy wyborze zawodu, zwalczającego stereotypy związane z płcią i wspierającego promowanie przedmiotów STEAM (science, technology, engineering, mathematics – nauka, technologia, inżynieria, matematyka) w celu zwiększenia atrakcyjności placówek przedszkolnych,
• Podnoszenie kompetencji kadr systemu edukacji w ramach edukacji przedszkolnej, w tym do prowadzenia kształcenia w systemie on-line oraz podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej systemem edukacji w celu poprawy jakości kształcenia dzieci.

FINANSE:

Alokacja 15 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

TERMIN NABORU:

02.10.2023 – 19.11.2023