PRZEDMIOT NABORU:

Działania w zakresie edukacji włączającej w edukacji przedszkolnej.

FINANSE:

Alokacja 44 565 000 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

TERMIN NABORU:

01.2025 r. – 03.2025 r.