PRZEDMIOT NABORU:

Wdrożenie programu profilaktyki nabytych wad postawy skierowanego do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego.

FINANSE:

Alokacja 14 839 984,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

TERMIN NABORU:

03.2024 r. – 04.2024 r.