PRZEDMIOT NABORU:

•Rozwój usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu:
a) w miejscu zamieszkania (niestacjonarnie),
b) w formach stacjonarnych poprzez tworzenie miejsc:
– stałego lub krótkookresowego pobytu dziennego,
– stałego lub krótkookresowego pobytu całodobowego w placówkach, w których są realizowane usługi społeczne świadczone w społeczności lokalnej,
c) w gospodarstwach opiekuńczych
•Rozwój usług asystenckich wspierających aktywność społeczną, edukacyjną lub zawodową dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w szczególności dla osób z niepełnosprawnościami.
•Działania zapobiegające umieszczaniu osób wymagających wsparcia w placówkach całodobowych długoterminowych.
•Wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych.

FINANSE:

Alokacja 30 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

TERMIN NABORU:

14.05.2024 r. – 01.07.2024 r.