PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój i tworzenie Centrów Usług Społecznych (CUS) oraz wsparcie świadczonych przez nie usług.

FINANSE:

Alokacja 38 500 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

TERMIN NABORU:

15.12.2023 r. – 19.01.2024 r.