PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych, w tym wsparcie kadry tych mieszkań, rozwój mieszkalnictwa adoptowalnego oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe

FINANSE:

Alokacja 30 879 100,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

09.08.2023 r. – 22.09.2023 r.