PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej

FINANSE:

Alokacja 29 502 875,00  zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

PLANOWANY TERMIN NABORU:

luty 2024 do marzec 2024