PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania mieszkań chronionych i wspomaganych, w tym wsparcie kadry tych mieszkań, rozwój mieszkalnictwa adoptowalnego oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe.

FINANSE:

Alokacja 50 911 056,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

Kwiecień 2024 do Czerwiec 2024