PRZEDMIOT NABORU:

A. Opieka nad osobami starszymi oraz osobami chorymi i z niepełnosprawnościami,
B. Wsparcie opiekunów
C. Dostosowanie infrastruktury do zakresu świadczonych usług

MAŁOPOLSKA ZACHODNIA

FINANSE:

Alokacja 48 390 089,22 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

12.04.2024 r. – 05.06.2024 r.