PRZEDMIOT NABORU:

A. Opieka nad osobami starszymi oraz osobami chorymi i z niepełnosprawnościami,
B. Wsparcie opiekunów
C. Dostosowanie infrastruktury do zakresu świadczonych usług

FINANSE:

Alokacja 55 552 500,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

TERMIN NABORU:

09.11.2023 r. – 10.01.2024 r.