PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej

FINANSE:

Alokacja  20 675 155,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

PLANOWANY TERMIN NABORU:

grudzień 2023 do luty 2024