PRZEDMIOT NABORU:

1. Kompleksowa i zindywidualizowana aktywna integracja wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej obejmująca reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Kluby Integracji Społecznej (KIS) i Centra Integracji Społecznej (CIS).
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą działania obejmujące:
a) tworzenie podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS);
b) wsparcie nowych uczestników w istniejących podmiotach;
c) rozszerzenie oferty istniejących podmiotów, w tym tworzenie miejsc aktywizacji.
2. Kompleksowa i zindywidualizowana aktywna integracja wykorzystująca w zależności od potrzeb elementy aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej i zdrowotnej obejmująca reintegrację społeczną i zawodową realizowaną przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) oraz Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ).
W ramach przedsięwzięcia realizowane będą działania obejmujące.:
a) indywidualne wsparcie uczestnika WTZ pod warunkiem zaoferowania uczestnikowi realnej ścieżki dojścia do ZAZ;
b) wsparcie istniejących ZAZ oraz tworzenie nowych ZAZ.

FINANSE:

Alokacja 12 502 296,00  zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

24.11.2023 r. – 15.01.2024 r.