PRZEDMIOT NABORU:

1. Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych.

FINANSE:

Alokacja 41 065 095,13

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

11.04.2024 r. – 14.06.2024 r.