PRZEDMIOT NABORU:

1. Poprawa sytuacji na rynku pracy osób ubogich pracujących oraz osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych, cywilnoprawnych.

FINANSE:

Alokacja 41 314 765,73

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

04.04.2024 r. – 29.05.2024 r.