PRZEDMIOT NABORU:

Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego i ustawicznego lub szkoleniową

FINANSE:

Alokacja 10 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

TERMIN NABORU:

15.12.2023 r. – 31.01.2024 r.