PRZEDMIOT NABORU:

Tworzenie lub rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego. Wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do wymagań nowoczesnej, cyfrowej i neutralnej dla klimatu gospodarki.

FINANSE:

Alokacja 20 900 000,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

TERMIN NABORU:

29.12.2023 r. – 09.02.2024 r.