PRZEDMIOT NABORU:

Kompleksowe działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej obywateli państw trzecich, w tym migrantów, uchodźców, które pozwolą na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie:
1. Zindywidualizowane wsparcie dla zatrudniania obywateli państw trzecich oraz zatrudniających ich przedsiębiorców.
2. Kompleksowe zintegrowane wsparcie z elementami usług społecznych, edukacji, kultury.
3. Wspieranie rozwoju osób pracujących z obywatelami państw trzecich z instytucji publicznych i niepublicznych jako element kompleksowego projektu (musi być realizowany łącznie z 1 i/lub 2).

FINANSE:

Alokacja 10 902 627,00   zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

29 czerwiec 2023