PRZEDMIOT NABORU:

Typ projektu obejmuje integrację i zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznych kierowanych do osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz ich opiekunów. Zakres wsparcia obejmuje:
– Wsparcie tworzenia i/lub funkcjonowania centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług

FINANSE:

Alokacja 30 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ROPS

TERMIN NABORU:

09.2024 r. – 10.2024 r.