PRZEDMIOT NABORU:

2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób związanych ze świadczeniem usług społecznych i/lub zdrowotnych na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej, w tym personelu opieki długoterminowej (nie może być realizowany jako samodzielne przedsięwzięcie).
5. Deinstytucjonalizacja usług społecznych skierowanych do osób dorosłych z problemami zdrowia psychicznego, w tym do osób uzależnionych, w szczególności:
a) tworzenie oraz wsparcie działalności Centrów Zdrowia Psychicznego;
b) tworzenie oraz wsparcie działalności oddziałów dziennych psychiatrycznych (ogólnych);
c) tworzenie oraz wsparcie działalności zespołów leczenia środowiskowego (domowego);
d) tworzenie oraz wsparcie działalności hosteli oraz innych ośrodków (zespołów) opieki pozaszpitalnej;
e) wsparcie działalności lub tworzenie nowych miejsc opieki medycznej w formach zdeinstytucjonalizowanych, np. dzienne formy opieki dla osób z chorobami otępiennymi;
f) zapewnienie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w zastępstwie za opiekunów będących członkami rodzin;
g) wsparcie psychologiczne i /lub szkolenie dla opiekunów, w szczególności członków rodzin, w zakresie opieki medycznej nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

FINANSE:

Alokacja 22 617 500,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

IV kwartał 2024 r. (listopad)