PRZEDMIOT NABORU:

Działania na rzecz osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym.
1. Wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania mieszkań wspomaganych/ chronionych/ adaptowalnych (jako element kompleksowego wsparcia osób w kryzysie bezdomności ) oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym.
2. Usługi społeczne dla osób w kryzysie bezdomności i zagrożonych wykluczeniem mieszkaniowym, w tym wsparcie usług środowiskowych skierowanych do osób w kryzysie bezdomności.
3. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji osób działających na rzecz osób w kryzysie bezdomności (wyłącznie jako element kompleksowego projektu).
4. Aktywizacja społeczna osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

FINANSE:

Alokacja 5 264 453,00  zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

III kwartał 2024 r. (wrzesień)