Jesteś zainteresowana/y współpracą? Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą żeby omówić możliwości.

WYPEŁNIJ FORMULARZ

SUKCES ZACZYNA

SIĘ OD ROZMOWY

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 700 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.

NA CO DOFINANSOWANIE?

BUDOWA, ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA, REMONT INFRASTRUKTURY

Działania inwestycyjne na potrzeby utworzenia BCU wraz z niezbędną infrastrukturą wewnętrzną, instalacjami i zagospodarowaniem otoczenia.

WYPOSAŻENIE
I DOPOSAŻENIE
PRACOWNI

Zakup sprzętów, maszyn, urządzeń technicznych i materiałów eksploatacyjnych w zakresie związanym z funkcjonowaniem centrum.

STWORZENIE
STRUKTURY
INSTYTUCJONALNEJ

Wpisanie BCU do przepisów prawa oświatowego, powołanie Rady BCU.

ZATRUDNIENIE PERSONELU I PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW

Zatrudnienie pracowników centrum, w tym trenerów i szkoleniowców, przygotowanie dokumentacji programowej dla szkoleń i kursów realizowanych w centrum.

CZYM JEST BRANŻOWE CENTRUM UMIEJĘTNOŚCI?

Pozyskiwanie środków na PODNOSZENIE POZIOMU KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W POLSCE

Wypracowaliśmy skuteczny sposób planowania projektów dla szkół zawodowych poprzez konsultacje z dyrektorami placówek, wizyty studyjne w istniejących obiektach oraz rozmowy z wieloma Włodarzami czy pracownikami samorządowymi. Dzięki temu Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju przez lata działalności mogła wspomagać dynamiczny rozwój usług związanych z kształceniem zawodowym młodzieży w całym kraju. Spędziliśmy wiele godzin na analizie potrzeb beneficjentów, zarówno uczniów jak i włodarzy, w efekcie dziesiątki napisanych projektów i doposażonych pracowni, tysiące młodych uczniów i nauczycieli objętych wsparciem.

Od 19 lat pozyskujemy dla JST środki na działania ważne społecznie. Jesteśmy liderem pod kątem skuteczności oraz ilości pozyskanych dotacji zarówno z funduszy europejskich, jak i programów krajowych.

W ramach przygotowanych przez nas projektów wsparcie otrzymało ponad 66 tys. Dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, oraz młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych. Doposażyliśmy w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne 631 placówek oświatowych.

POZNAJ NAS

KIM JESTEŚMY

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem – współpracujemy z 750 JST na terenie 16 województw – skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln – efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk – tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin – zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje – doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.
W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIDER POZYSKIWANIA DOTACJI DLA JST

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

DOKUMENTY STRATEGICZNE, PLANISTYCZNE I SPRAWOZDAWCZE

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.
Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Dyrektor Działu Pozyskiwania Dotacji

ROBERT SOBKOWIAK

sobkowiak@wanir.edu.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI