PRZEDMIOT NABORU:

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności. Zakup wyposażenia. Utworzenie struktury instytucjonalnej. Zatrudnienie pracowników centrum.

FINANSE:

Alokacja 386 006 033,11 PLN,

100% Dofinansowania

VAT niekwalifikowany

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

9 – 15,5 mln zł na utworzenie jednego BCU

75% dofinansowania na koszty budowy, remontu, adaptacji.

KLUCZOWE KRYTERIA DOSTĘPU:

Projekt musi być realizowany w partnerstwie podmiotu prowadzącego szkołę zawodową i/lub CKZ oraz podmiotu branżowego o zasięgu ogólnopolskim.

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki

TERMIN NABORU:

25.09.2023 r.