PRZEDMIOT NABORU:

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania 120 branżowych centrów umiejętności (BCU) przyczyniające się do zapewnienia wykwalifikowanych kadr odpowiadających na potrzeby nowoczesnej gospodarki w poszczególnych branżach.

FINANSE:

  • Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych
  • Alokacja 1 429 000 000,00 zł

WARTOŚĆ DOTACJI:

  • od 9 000 0000,00 zł  do 16 000 000,00 zł

KLUCZOWE KRYTERIA :

Każdy Ostateczny odbiorca wsparcia w ramach przedsięwzięcia podczas stacjonarnych szkoleń zawodowych, kursów lub szkoleń branżowych, przeszkoli min. 200 osób

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) w ramach KPO

TERMIN NABORU:

DO 15.12.2022 r.

WIĘCEJ INFORMACJI