PRZEDMIOT NABORU:

Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowych centrów umiejętności. Zakup wyposażenia. Utworzenie struktury instytucjonalnej. Zatrudnienie pracowników centrum.

FINANSE:

  • Alokacja 768 mln zł (na 65 BCU, każdy w ramach innej dziedziny)
  • 100% dofinansowania
  • VAT niekwalifikowalny

WARTOŚĆ DOTACJI:

  • 9-15,5 mln zł na utworzenie jednego BCU75% dofinansowania na koszty budowy, remontu, adaptacji.

KLUCZOWE KRYTERIE:

Projekt musi być realizowany w partnerstwie podmiotu prowadzącego szkołę zawodową i/lub CKZ oraz podmiotu branżowego o zasięgu ogólnopolskim.

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki

TERMIN NABORU:

03.04.2023r.