PRZEDMIOT NABORU:

Utrzymanie bieżącej działalności Centrum, w tym m.in. koszty mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości etc.),wyżywienia dla uczestników, zakup materiałów do pracy z uczestnikami. Niezbędne wydatki związane z transportem uczestników. Pokrycie kosztów wynagrodzeń kadry Centrum oraz osób świadczących usługi na rzecz uczestników Programu.

FINANSE:

  • Dotacja według limitu na osobę wskazanego w programie, możliwe 100% dofinansowania
  • Alokacja 30 mln zł

WARTOŚĆ DOTACJI:

  • Brak minimalnej wartości dotacji

KLUCZOWE KRYTERIA :

  • Wniosek zawiera kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
  • Pozytywna opinia koordynatora ds. dostępności

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej

TERMIN NABORU:

ciągły