PRZEDMIOT NABORU:

Utworzenie poprzez budowę bądź adaptację oraz utrzymuje część działalności Centrum, w tym m.in. koszty mediów (energia elektryczna, ogrzewanie, woda, ścieki, wywóz nieczystości itp.),wyżywienie dla uczestników, zakup materiałów do pracy z udziałem. Niezbędne obowiązki związane z transportem uczestników. Pochodzenie kosztów wynagrodzeń kadr Centrum oraz osób korzystających z usług na rzecz uczestników Programu.

FINANSE:

  • Dotacja według limitu na osobę wskazaną w programie, możliwe 100% dofinansowania
  • Alokacja 30 mln zł

WARTOŚĆ DOTACJI:

  • Brak minimalnej wartości dotacji

KLUCZOWE KRYTERIA :

  • Zawiera kalkulację kosztów realizacji zadań;
  • Pozytywna opinia koordynator ds. jakość

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

TERMIN NABORU:

nabór na utworzenie w połowie roku, na utrzymanie w trybie ciągłym