CUS – usługi społeczne dla wszystkich mieszkańców.

Od 1 stycznia 2020 roku gminy mogą tworzyć nowe jednostki zrzeszające i koordynujące wszystkie usługi społeczne na swoim terenie.

Nowy projekt pilotażowy jest inicjatywą ustawodawczą Prezydenta RP i zakłada zwiększenie dostępu do wsparcia, a samorządom gminnym umożliwi trafniejsze i bardziej kompleksowe odpowiadanie na rosnące i zmieniające się potrzeby mieszkańców – nie tylko tych znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, jak w przypadku pomocy społecznej.

Zapisy nowego projektu konsultowane były m. in. z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej jako jednostki sprawującej pieczę nad tego typu usługami w Państwie. Ministerstwo realizuje inne projektu z zakresu polityki społecznej, między innymi wieloletni program Senior+.

Dzięki współpracy z nami 4 Gminy jako jedne z pierwszych w Polsce będą mogły uruchomić Centra koordynujące i zrzeszające usługi społeczne na swoim terenie. Na ten cel pozyskaliśmy już niemal 11 mln zł. Dwie kolejne Gminy, które wnioskowały o środki w ramach drugiej tury konkursu nadal oczekują na wyniki oceny aplikacji.

W ramach wizyty w Żyrardowie mieliśmy możliwość porozmawiać z Prezydentem Lucjanem Krzysztofem Chrzanowskim o tworzonym CUS-ie. Dlaczego takie jednostki stanowić będą bardzo ważne miejsce na terenie każdej gminy, miasteczka czy miasta? Między innymi o to pytał Prezydenta Robert Sobkowiak – Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych WANIR.

Już niedługo więcej materiałów na ten temat!