PRZEDMIOT NABORU:

Doposażenie placówek typu „Senior +”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +”  w stanowiska służące podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych seniorów oraz upowszechnienie i rozwijanie kompetencji cyfrowych seniorów.

FINANSE:

  • Dotacja do 100% kosztów kwalifikowanych
  • Alokacja 6 mln zł dla JST i 6 mln zł dla NGO

WARTOŚĆ DOTACJI:

  • Maksymalna wartość 20 tys. zł

KLUCZOWE KRYTERIA :

W przypadku JST doposażenie wyłącznie placówek typu „Senior +” powstałych w programie „Senior+”, w tym Dzienne Domy „Senior +” i Kluby „Senior +”

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej

TERMIN NABORU:

DO 30.09.2022 r.