DOKUMENTY STRATEGICZNE DLA JST

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych. Oferujemy kompleksowe wsparcie w diagnozie potrzeb i problemów lokalnych, przeprowadzeniu szerokiego procesu konsultacji społecznych oraz wsparcie eksperckie w zakresie przygotowania dokumentu.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania opierające się na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Irma Kuznetsova
+48 786 212 828
irma@wanir.edu.pl
Jakub Michałowski
+48 606 465 651
michałowski@wanir.edu.pl

NASZE SUKCESY

W merytoryczny i profesjonalny sposób zadbamy o każdy szczegół realizowanego projektu, poczynając od planowania działań, przez kontakt z instytucją finansującą, bieżącym przygotowywaniem kompleksowych wniosków o płatność na etapie realizacji działań, aż po rozliczenie dofinansowania.

0
Dokumentów strategicznych
0
Raportów o stanie JST

Obszary działań

Skontaktuj się z nami!