Jesteś zainteresowana/y współpracą? Napisz do nas, a skontaktujemy się z Tobą żeby omówić możliwości.

SUKCES ZACZYNA

SIĘ OD ROZMOWY

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 750 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

PLAN ZAOPATRZENIA W CIEPŁO

Zadzwoń do nas

+48 786 212 828

Napisz do nas

jst@wanir.edu.pl

DLA KOGO?

Dokumenty strategiczne i środowiskowe przede wszystkim mają za zadanie wspierać rozwój obszaru oraz zapewnić odpowiednią koordynację działań związanych z ochroną środowiska na terenie gminy.

SAMORZĄDY

LIDERZY SPOŁECZNI/AKTYWIŚCI

DZIECI/MŁODZIEŻ

LGD/NGO

KLASTRY

INWESTORZY/PRZEDSIĘBIORCY

MIESZKAŃCY

Z NAMI TO PROSTE

Budowanie od postaw dokumentów środowiskowych z WANIR jest proste! Zobacz, z jakich etapów będzie składała się nasza współpraca, która zwieńczona będzie sukcesem!

POWOŁANIE ZESPOŁU ROBOCZEGO

ANALIZA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH I PROGRAMOWYCH

OCENA/CHARAKTERYSTYKA STANU OBECNEGO

KONSULTACJE SPOŁECZNE

PROJEKT DOKUMENTU

UCHWALENIE DOKUMENTU!

SUKCES

Już dziś rozpocznijmy pracę nad nowym dokumentem dla Gminy, który stanie się jej wizytówką i drogowskazem dla władz. Opracujmy dokument który:

POPRZEDZONY BĘDZIE DIAGNOZĄ, WYZNACZENIEM KIERUNKÓW, CELÓW I DZIAŁAŃ

PORUSZA WSZYSTKIE ZAGADNIENIA WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

JEST POWIĄZANY Z DOKUMENTAMI SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO

UWZGLĘDNIA POZYSKIWANIE ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA (np. z unii europejskiej)

ZAGWARANTUJE SYSTEMATYCZNY I SKOORDYNOWANY ROZWÓJ TWOJEGO OBSZARU

650 mln

POZYSKANYCH
DOTACJI

208

DOKUMENTÓW
STRATEGICZNYCH

750

WSPÓŁPRACUJĄCYCH
JST

Program Ochrony Środowiska

Program ochrony środowiska to instrument pozwalający na efektywne zarządzanie ochroną środowiska i zapewniający niezbędną koordynację działań podejmowanych w tym zakresie w samorządzie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

PGN to ważny lokalny dokument dla gmin, które planują swój rozwój inwestycyjny w najbliższych latach, w tym także w kontekście wykorzystania funduszy UE.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Projekt Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe

Podstawowym celem projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest kształtowanie gospodarki energetycznej gminy w sposób optymalny i uporządkowany uwzględniając przy tym specyficzne warunki lokalne gminy.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Strategia Rozwoju Gminy

To najważniejszy strategiczny dokument gminy. Dobrze opracowana strategia zapewni zrównoważony i optymalny rozwój Twojego obszaru.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, każda droga zaprowadzi cię donikąd.

– Henry Kissinger

POZNAJ NAS

KIM JESTEŚMY

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem – współpracujemy z 750 JST na terenie 16 województw – skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln – efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk – tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin – zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje – doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.
W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIDER POZYSKIWANIA DOTACJI DLA JST

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

DOKUMENTY STRATEGICZNE, PLANISTYCZNE I SPRAWOZDAWCZE

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

Prezes Zarządu

JAKUB MICHAŁOWSKI

michalowski@wanir.edu.pl

Dyrektor Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego

IRMA KUZNETSOVA

irma@wanir.edu.pl

Doradca i ekspert

DR JOANNA CIEŚLIŃSKA

cieslinska@wanir.edu.pl

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI