PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie migrantów poprzez wykorzystanie instrumentów aktywizacji zawodowej, dążące do ich zatrudnienia na dolnośląskim rynku pracy. W tym poprzez m.in.: diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie, poradnictwo zawodowe, zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne, szkolenia i kursy, staże

FINANSE:

  • 95% dofinansowania
  • Planowana alokacja 15 023 556,00 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU:

  • 3 000 000,00 zł – 5 000 000,00 zł

KLUCZOWE KRYTERIA DOSTĘPU:

Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji 44,3%

Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób 60,4%

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

TERMIN NABORU:

VI/VII 2022 R.

OGŁOSZENIE:

28.06.2022 R