PRZEDMIOT NABORU:

Adaptacja do zmian klimatu, zapobieganie klęskom i katastrofom: Edukacja w zakresie kwestii klimatycznych, adaptacji do zmian klimatu oraz ochrony zasobów wodnych.

BUDŻET:

30 000 000 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

TERMIN NABORU:

08.03.2024 r. – 07.06.2024 r.