Jeśli są Państwo zainteresowani opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji
zapraszamy do wypełnienia formularza kontaktowego.
Nasi doradcy chętnie omówią z Państwem możliwości działania!

WYPEŁNIJ FORMULARZ

SUKCES ZACZYNA

SIĘ OD ROZMOWY

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 850 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.
Nasz zespół stworzył blisko 250 dokumentów strategicznych. Zapraszamy do współpracy z WANiR. Zapraszamy do kontaktu i współpracy!

Zadzwoń do nas

+48 786 212 828

Napisz do nas

jst@wanir.edu.pl

CZYM JEST GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI?

DLA KOGO?

Plany rewitalizacje przede wszystkim mają za zadanie wspierać rozwój obszaru oraz podnosić standard życia jego mieszkańców.

SAMORZĄDOWCY

DYREKTORZY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

LIDERZY SPOŁECZNI/AKTYWIŚCI

INWESTORZY

LOKALNI I ZEWNĘTRZNI PRZEDSIĘBIORCY

LGD/NGO

KLASTRY

DZIECI/MŁODZIEŻ

INWESTORZY/PRZEDSIĘBIORCY

MIESZKAŃCY

Z NAMI TO PROSTE

Budowanie od postaw dokumentu z WANIR jest proste! Zobacz, z jakich etapów będzie składała się wspólna praca.

POWOŁANIE ZESPOŁU ROBOCZEGO

ANALIZA DOKUMENTÓW GMINNYCH

DIAGNOZA STRATEGICZNA

WARSZTATY DESIGHN THINKING

ANKIETY DLA MIESZKAŃCÓW

PROJEKT DOKUMENTU

WALIDACJA

AKCEPTACJA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI GOTOWY!

SUKCES

Już dziś rozpocznijmy pracę nad nowym dokumentem dla Gminy, który stanie się jej wizytówką. Opracujmy dokument który:

POPRZEDZONY BĘDZIE DIAGNOZĄ SPOŁECZNĄ

PORUSZA WSZYSTKIE ZAGADNIENIA WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW

UWZGLĘDNIA POZYSKIWANIE ZEWNĘTRZNEGO FINANSOWANIA (np. z unii europejskiej)

OPRACOWANY W FORMIE GRAFICZNEJ BĘDZIE PRZEJRZYSTY I CZYTELNY DLA KAŻDEGO MIESZKAŃCA

ZAGWARANTUJE SYSTEMATYCZNY I SKOORDYNOWANY ROZWÓJ TWOJEGO OBSZARU

650 mln

POZYSKANYCH
DOTACJI

208

DOKUMENTÓW
STRATEGICZNYCH

750

WSPÓŁPRACUJĄCYCH
JST

GDZIE ZACZĄĆ

PIERWSZY KROK ZA TOBĄ!

Fakt, że właśnie czytasz te informacje świadczy o chęci rozwoju. Doskonale się składa, że trafiłeś na nas! Jesteśmy w stanie w kompleksowy i profesjonalny sposób odpowiedzieć na Twoje potrzeby, a także na potrzeby mieszkańców.

PODEJMIJ DECYZJĘ

Rozpoczynając pracę z WANIR masz pewność, że dokonałeś doskonałego wyboru. Podczas godzinnego spotkania online z naszym specjalistą dowiesz się wszystkiego o Gminnym Programie Rewitalizacji. To pozwoli Ci przejść do następnego kroku 🙂

PODEJMIJ DZIAŁANIE

Nasz zespół przeprowadzi Cię przez cały proces, który zakończy się uchwaleniem optymalnego dla Twojego obszaru dokumentu. Oferowana przez nas komunikacja wizualna oraz oprawa graficzna Programu stanowić będzie wizytówkę Gminy i wpłynie na jej pozytywny wizerunek.

CIESZ SIĘ UCHWALONYM DOKUMENTEM

Dzięki współpracy z WANIR nie będziesz musiał martwić się skomplikowanym i długotrwałym procesem opracowywania dokumentu, konsultacji ze społecznością lokalną czy nawet prezentacją głównych założeń podczas sesji Rady Gminy. Wszystkim zajmiemy się MY!

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

Właściwie zaplanowany proces rewitalizacji prowadzi do ożywienia gospodarczego zdegradowanego obszaru, włączenia go na nowo w strukturę funkcjonalno-przestrzenną oraz podniesienia jakości życia mieszkańców.

POZNAJ CZĘŚĆ NASZEGO ZESPOŁU

Prezes Zarządu

JAKUB MICHAŁOWSKI

michalowski@wanir.edu.pl

Dyrektor Działu Strategii i Rozwoju Lokalnego

IRMA KUZNETSOVA

irma@wanir.edu.pl

Jeżeli nie wiesz, dokąd zmierzasz, każda droga zaprowadzi cię donikąd.

– Henry Kissinger

KIM JESTEŚMY

KIM JESTEŚMY

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem – współpracujemy z 750 JST na terenie 16 województw – skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln – efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk – tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin – zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje – doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.
W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIDER POZYSKIWANIA DOTACJI DLA JST

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

DOKUMENTY STRATEGICZNE, PLANISTYCZNE I SPRAWOZDAWCZE

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

WSPIERAMY JST KOMPLEKSOWO

STRATEGIA ROZWOJU GMINY

To najważniejszy strategiczny dokument gminy. Dobrze opracowana strategia zapewni zrównoważony i optymalny rozwój Twojego obszaru.

ZOBACZ WIĘCEJ

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wiemy jak zaoszczędzić środki gminne poprzez stosowanie trybu negocjacji. Negocjuj, oszczędzaj czas i pieniądze z budżetu.

ZOBACZ WIĘCEJ

RAPORT O STANIE GMINY

Obowiązkowy dokument sprawozdawczy, przedkładany przez włodarza do końca maja każdego roku. Dowiedz się jak opracować rzetelny i nowoczesny Raport bez konieczności angażowania czasu pracowników Urzędu!

ZOBACZ WIĘCEJ

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH

Realizacja tej strategii przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Dokument powinien być punktem wyjścia oraz klamrą dla programów podejmujących zagadnienia pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych.

ZOBACZ WIĘCEJ

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Program ochrony środowiska to instrument pozwalający na efektywne zarządzanie ochroną środowiska i zapewniający niezbędną koordynację działań podejmowanych w tym zakresie w samorządzie.

ZOBACZ WIĘCEJ

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI