PRZEDMIOT NABORU:

Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu związanej z: zakupem nieruchomości, budową obiektów ,dostosowaniem obiektów, wyposażeniem przedszkoli, szkół lub placówek.

FINANSE:

  • Dotacja do 100%
  • Alokacja 100 mln zł

KLUCZOWE KRYTERIA :

W zależności od rodzaju inwestycji do wniosku dołącza się:

  • projekt budowlany, o którym mowa w art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
  • kosztorysy,
  • pozwolenie na budowę, jeżeli realizacja inwestycji wymaga uzyskania tego pozwolenia
  • harmonogram rzeczowo-finansowy.

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Ministerstwo Edukacji i Nauki

TERMIN NABORU:

DO 31.10.2022 r.