Jak zostać radnym gminy? Przewodnik dla przyszłych kandydatów.

Planujesz kandydować na radnego w nadchodzących wyborach samorządowych? To świetnie! Twoja decyzja może mieć realny wpływ na życie lokalnej społeczności.

Nadchodzące wybory samorządowe to czas, gdy Polki i Polacy będą decydować o składzie Rady Gminy, Rady Powiatu oraz Sejmików Wojewódzkich. Jednak to wybory do rady gminy, czyli rady miasta, są dla większości z nas najważniejsze. W mniejszych gminach kandydatami są często nasi sąsiedzi, koleżanki i koledzy ze szkoły, ktoś z rodziny lub pracy.

Dlatego, że wybory do Rady Gminy są tak ważne i jest też najwięcej kandydatów ubiegających się o mandat radnego gminy, postanowiliśmy przygotować dla Was pigułkę wiedzy na ten temat.

W tym artykule znajdziecie wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Wam zrozumieć, jak przebiega proces wyborczy, jakie są obowiązki radnego i jakie warunki trzeba spełnić, aby kandydować na to stanowisko. Zapraszamy do lektury!

 1. Ilu radnych jest w radzie gminy?

Liczba radnych w radzie gminy zależy od liczby mieszkańców danej gminy.

 • W gminach do 20 tys. mieszkańców wybieramy 15 radnych.
 • W gminach do 50 tys. mieszkańców rada gminy składa się z 21 radnych.
 • W gminach do 100 tys. mieszkańców – 23 radnych.
 • W gminach do 200 tys. mieszkańców w radzie gminy zasiada 25 radnych oraz po trzech na każde dalsze rozpoczęte 100 tys. mieszkańców (nie więcej jednak niż 45 radnych).
 • Wyjątek stanowi Rada m. st. Warszawy, która liczy 60 radnych.
 1. Jak przebiega głosowanie?
 • W gminach do 20 tys. mieszkańców obowiązują jednomandatowe okręgi wyborcze (JOW-y).
 • W gminach zamieszkałych przez ponad 20 000 osób podział mandatów pomiędzy listy kandydatów dokonuje się proporcjonalnie do łącznej liczby ważnie oddanych głosów na kandydatów danej listy. Stosuje się przy tym metodę d’Hondta(znaną z wyborów do Sejmu).
 1. Kim jest radny i jakie ma obowiązki?

Radny to osoba, która reprezentuje interesy mieszkańców swojego okręgu lub listy wyborczej w radzie gminy. Radny bierze udział w pracach rady gminy i jej komisjach -więcej na temat obowiązków w osobnym artykule.

Dla radnych, zarówno nowych, jak i doświadczonych, kluczowe jest zrozumienie i znajomość Ustawy o samorządzie Gminnym, w szczególności art. 7, który mówi o zadaniach własnych Gminy1. Zadania te obejmują szeroki zakres spraw, takich jak ład przestrzenny, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, transport, edukacja, kultura i wiele innych2. Równie ważne jest umiejętność rozgraniczenia zadań Powiatu i Województwa.  Dlatego, jeśli w czasie kampanii obiecujesz remont drogi, warto upewnić się, czy droga na pewno należy do Gminy, a nie do Powiatu.

 

 1. Kto może zostać radnym?

Kandydować na radnego w danej gminie może osoba, która:

 • ma prawo wybierania do tej rady gminy,
 • jest obywatelem polskim lub obywatelem Unii Europejskiej,
 • najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,
 • stale zamieszkuje na obszarze tej gminy.

 

 1. Jak kandydować?

Prawo zgłaszania kandydatów na radnych przysługuje tylko i wyłącznie:

 • komitetowi wyborczemu partii politycznej,
 • koalicyjnemu komitetowi wyborczemu,
 • komitetowi wyborczemu organizacji,
 • komitetowi wyborczemu wyborców.

Nie ma możliwości, aby kandydować do rady gminy jako wolny strzelec!

 1. Jak przygotować się do wyborów?

Jeśli planujesz kandydować w wyborach samorządowych, warto:

 • sprawdzić, czy jesteś w rejestrze wyborców – możesz to zrobić w urzędzie gminy lub przez internet,
 • zapoznać się z programami i profilami innych kandydatów na radnych
 • zastanowić się, co jest ważne dla Twoich sąsiadów i najbliższej okolicy jak i dla Ciebie
 • Odpowiednio zaplanować strategię aby przeprowadzić skuteczną kampanię wyborczą, ale w tym pomożemy Tobie my! Zapisz się na nasz webinar tutaj i daj nam znać, że jesteś z nami!

Podsumowanie

Decyzja o kandydowaniu na radnego to ważny krok, który może mieć realny wpływ na życie lokalnej społeczności. Pamiętaj, że na naszych mediach społecznościowych znajdziesz wiele materiałów i pomoc w całym procesie wyborczy. Powodzenia! I do zobaczenia przy urnach!

Facebook

LinkedIn