Klauzula informacyjna:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o. o. sp. k., ul. Grochowska 35, 60-277 Poznań zwana dalej Administratorem.

Pani/Pana dane przekazane za pomocą formularza przetwarzać będziemy w celu przesyłania informacji handlowych lub w celu wykonywania połączeń telefonicznych zawierających informacje marketingowe dotyczące oferowanych przez nas produktów lub usług.

W zależności od przyjętego wariantu informacje handlowe przesyłać będziemy za pośrednictwem korespondencji email a marketing bezpośredni realizowany będzie z wykorzystaniem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

Podstawę przetwarzania Pani/Pana danych osobowych podanych w formularzu stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej RODO] tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Podstawę prawną stanowi także: Art. 172 Ustawy z dnia 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. Art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne aczkolwiek niezbędne dla realizacji wyżej wymienionych celów. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości ich zrealizowania.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące usługi email marketingu, serwisu IT, outsourcingu księgowości, obsługi klientów, dostawcy systemów informatycznych, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. W takim przypadku  Pani/Pana dane będą przetwarzane do ewentualnego odwołania zgody, a po takim odwołaniu przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem danych pod adresem e-mail: admin@wanir.edu.pl.