PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój kompetencji cyfrowych: Systemowe wsparcie edukacji cyfrowej osób dorosłych – Kluby Rozwoju Cyfrowego (pilotaż).

Głównym celem interwencji będzie podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych społeczeństwa, poprzez stworzenie na poziomie lokalnym warunków dla systemowego wsparcia osób dorosłych w nabywaniu i doskonaleniu podstawowych umiejętności cyfrowych.

BUDŻET:

Alokacja: 30 720 000,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

TERMIN NABORU:

20.05.2024 r. – 05.07.2024 r.