PRZEDMIOT NABORU:

Moduł 1) Tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków bądź klubów dziecięcych w tym poprzez budowę, rozbudowę, remont i adaptację oraz pokrycie kosztów wyposażenia i ich funkcjonowania.

Moduł 2) Pokrycie kosztów funkcjonowania istniejących już miejsc opieki

FINANSE:

  • W module 1 – 80% dofinansowania
  • W module 2 – zależne od ilości złożonych wniosków w 2021 – 80zł na miesiąc na 1 miejsce

WARTOŚĆ PROJEKTU:

  • Dofinansowanie na 1 nowe miejsce w roku 2021 – 33 tys. zł

KLUCZOWE KRYTERIA DOSTĘPU:

Konieczność utworzenia nowych miejsc w żłobku bądź klubie dziecięcym

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej

TERMIN NABORU:
PLANOWANE OGŁOSZENIE NABORU W MAJU 2022 R.