x

PRZEDMIOT NABORU:

Tworzenie nowych miejsc opieki w żłobkach i klubach dziecięcych, w tym miejsc dla dzieci z niepełnosprawnością lub wymagających szczególnej opieki. Poprzez budowę lub renowację oraz wyposażenie żłobków i klubów dziecięcych, a także dofinansowanie kosztów ich funkcjonowania przez 36 miesięcy.

FINANSE:

  • 5,5 mld zł
  • 100% dofinansowania
  • VAT kwalifikowalny w przypadku JST (jeśli nie ma możliwości odzyskania)

WARTOŚĆ DOTACJI:

  • z KPO dla JST wynosi 35 862 zł bez VAT
  • z FERS na tworzenie miejsc dla JST i podmiotów innych niż JST wynosi 12 410 zł z VAT
  • funkcjonowanie nowoutworzonego miejsca opieki miesięcznie do ok. 837 zł

KLUCZOWE KRYTERIE:

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie nowo tworzonych miejsc opieki

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej

TERMIN NABORU:

I nabór 19.02.2023r.