⚽️ Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło tegoroczną edycję Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje Boisko – #Orlik 2012”. 🤸

🥅 Środki przeznaczone na program w 2024 roku to 200 mln zł, a nabór ruszył już 11 marca. Nowością jest możliwość poszerzenia istniejącego Orlika o nowy obiekt sportowy. 🥅

👉 Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące: remontu, przebudowy lub modernizacji istniejącego kompleksu, w szczególności:
a) naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych,
b) naprawa/wymiana elementów wyposażenia kompleksu – urządzeń sportowych (bramki, kosze do koszykówki, słupki do siatkówki itp.),
c) modernizacja oświetlenia,
d) modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami,
e) modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego (w przypadku braku przy istniejących kompleksach istotnego elementu funkcjonalnego, jakim jest zaplecze sanitarno-szatniowe lub gdy istniejące zaplecze nie spełnia określonych wymagań bądź gdy nadaje się jedynie do rozbiórki, możliwa jest również budow#modernizacja

☎️ Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania wsparcia merytorycznego
👩‍🦰 Agnieszka Kardach: 785 946 536

#orlik #boisko #gmina #JST #dofinansowanie #obiektsportowy #sport #wanir #modernizacja