Otrzymaliśmy rekomendację od Gmina Moszczenica ❤🤝

Współpracując z Mecenasem Wojciechem Piórkowskim świadczyliśmy usługę doradczą w zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Modernizacja kompleksów sportowych ⚽️🥅 „Moje Boisko – Orlik 2012″ w Moszczenicy oraz Staszkówce”. ⚽️🥅
 
👉 Skomplikowane procesy mogą stać się prostsze dzięki naszej pomocy. Doradzamy i prowadzimy postępowania oraz negocjacje z wykonawcami, dzięki czemu jednostki samorządu terytorialnego oszczędzają środki publiczne.


Dzięki nam zyskają Państwo:

  • zgodność prowadzonych działań z nową ustawą PZP, dyrektywami UE, przepisami ustawy o finansach publicznych
  • łatwość przeprowadzenia postępowania podprogowego i powyżej progów UE,
  • kompleksowe wsparcie udzielania i realizacji zamówień,
  • elektroniczną teczkę – wszystkie dokumenty postępowania w jednym miejscu.
Zapraszamy do kontaktu:
 
📱61 622 12 21
📬info@wanir.edu.pl