Weź udział w bezpłatnym webinarze informacyjnym pt.:

Pierwsze konkursy w ramach nowej perspektywy – Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027: Możliwości finansowania przedsięwzięć w ramach konkursu EFS+ 8.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej oraz 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego.”

Webinar odbędzie się 12 kwietnia br. o godzinie 11:00

Link do webinaru zostanie przesłany 11 kwietnia na wskazany w formularzu adres mailowy.

SUKCES ZACZYNA

SIĘ OD ROZMOWY

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 750 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.

NA CO DOFINANSOWANIE?

Konkurs EFS+ 8.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej

NOWE MIEJSCA
W OWP

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE

DOSKONALENIE
KOMPETENCJI KADRY

NOWE MIEJSCA W OWP • DOSTOSOWANIE MIEJSC DO POTRZEB DZIECI Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI •  ZAJĘCIA DODATKOWE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE • ZAJĘCIA DODATKOWE WYRÓWNUJĄCE SZANSE  •  ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE  •   WSPARCIE W ZAKRESIE EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ •  DOSKONALENIE KOMPETENCJI KADRY • WSPARCIE RODZICÓW I OPIEKUNÓW DZIECI PRZEZ DZIAŁANIA NA RZECZ WZMACNIANIA WSPÓŁPRACY Z KADRĄ

NA CO DOFINANSOWANIE?

Konkurs EFS+ 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego

STAŻE
UCZNIOWSKIE

PRAKTYKI ZAWODOWE

WSPARCIE
SZKÓŁ BRANŻOWYCH

ORGANIZACJA STAŻY UCZNIOWSKICH • ORGANIZACJA PRAKTYK ZAWODOWYCH • WSPARCIE UCZNIÓW SZKÓŁ BRANŻOWYCH • KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE • ZAJĘCIA DODATKOWE • DZIAŁANIA DWUJĘZYCZNE •  EDUKACJA EKOLOGICZNA • ZAJĘCIA W RAMACH DZIAŁAŃ ANTYDYSKRYMINACYJNYCH • ZAJĘCIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE • DORADZTWO ZAWODOWE • TRANSFORMACJA SZKOLNICTWA SPECJALNEGO

Działanie 8.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej
Działanie 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego

TERMIN OGŁOSZENIA KONKURSU: 28 KWIETNIA

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 14 LIPCA

O dofinansowanie mogą się ubiegać gminy i powiaty.

Powyższe przykłady nie stanowią katalogu zamkniętego w ramach projektu.

AGENDA WEBINARU

 1. WPROWADZENIE
 2. ISTOTNE KWESTIE DOTYCZĄCE NOWEJ PERSPEKTYWY
 3. OMÓWIENIE KONKURSU Z DZIAŁANIA 8.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej
 4. OMÓWIENIE KONKURSU Z DZIAŁANIA 8.4 Rozwój szkolnictwa branżowego
 5. ANALIZA HARMONOGRAMU NABORÓW WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA PROGRAMU FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 2021-2027 I NAJBLIŻSZYCH KONKURSÓW DLA SAMORZĄDÓW
 6. PYTANIA I ODPOWIEDZI
 7. PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE

PRELEGENT

ROBERT SOBKOWIAK

Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych

 • 11 lat w branży funduszy unijnych, od 7 lat zarządza działem składającym każdego roku blisko 200 wniosków aplikacyjnych
 • Autor wielu wniosków o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • Sprawuje nadzór organizacyjny nad składanymi wnioskami aplikacyjnymi
 • Autor wielu artykułów branżowych
 • Nauczyciel Akademicki

Telefon

+48 504 437 765

NASZE SUKCESY

604 mln

POZYSKANYCH DOTACJI

825

DOFINANSOWANYCH

PROJEKTÓW

750

WSPÓŁPRACUJĄCYCH

JST

POZNAJ NAS

KIM JESTEŚMY

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 18 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem – współpracujemy z 750 JST na terenie 16 województw – skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln – efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk – tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin – zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje – doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.
W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIDER POZYSKIWANIA DOTACJI DLA JST

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

DOKUMENTY STRATEGICZNE, PLANISTYCZNE I SPRAWOZDAWCZE

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

ZAPISZ SIĘ NA WEBINAR!