To doskonałe wieści, że Gmina Rzepin docenia korzyści płynące ze współpracy z WANiR! 😁

Projekt „Żłobek w Rzepinie się rozrasta!” prowadzony od maja 2022 do czerwca 2023 był naprawdę inspirującą inicjatywą. Celem projektu było nie tylko zwiększenie aktywności zawodowej, ale także wsparcie dla 30 opiekunów i opiekunek nad najmłodszymi mieszkańcami gminy. To wspaniałe, że możemy być uczestnikami działań, które zapewniają najlepsze warunki dla rozwoju dzieci i wsparcie dla tych, którzy się nimi opiekują.

Projekt był współfinansowany z EFS i Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Dziękujemy za zaufanie i za udaną współpracę!  💪