28 stycznia 2022 roku delegacja WANIR miała przyjemność wziąć udział w uroczystym otwarciu pierwszego Żłobka Miejskiego w Gminie i Mieście Jastrowie. Zebrani goście podziwiali kolorowe sale zabaw i doskonale wyposażone pomieszczenia. Żłobek po pracach adaptacyjnych gotowy jest przyjąć 35 dzieci z terenu Gminy i Miasta. Na ten cel pozyskano dotacje o łącznej kwocie ponad 2,4 mln zł! Środki pochodziły zarówno z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego, jak i z projektu krajowego Maluch Plus.

Poza wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń w ośrodku zdrowia o łącznej powierzchni 300 m2, pozyskane dofinansowanie zapewniło również pokrycie bieżącego funkcjonowania żłobka przez okres 21 miesięcy!

W wydarzeniu udział wzięło wielu przedstawicieli władz krajowych, wojewódzkich oraz lokalnych, w tym:

– Poseł na Sejm RP Marta Kubiak, która reprezentowała Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlenę Maląg,

– Poseł na Sejm RP Marcin Porzucki,

– Poseł na Sejm Krzysztof Paszyk,

– Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski,

– Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Jacek Bogusławski,

– Martyna Kruszka, asystentka Posła Grzegorza Piechowiaka,

– Radny Rady Powiatu Henryk Trawiński, który reprezentował Wojewodę Wielkopolskiego Michała Zielińskiego,

– radnych Rady Miejskiej w Jastrowiu.

W uroczystości z ramienia WANIR udział wziął Prezes Zarządu Jakub Michałowski oraz Dyrektor Działu Obsługi Projektów Europejskich i Krajowych Łukasz Dahms.

Po uroczystym przecięciu wstęgi i poświęceniu murów żłobka, dyrektor Monika Białas oprowadziła gości po salach, prezentując bogate wyposażenie placówki. Dzieci z grupy I przygotowały występ artystyczny dla przybyłych gości.

Włodarzom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w cały proces serdecznie gratulujemy!

fot. Urząd Miasta i Gminy w Jastrowiu

zdjęcia: Urząd Miejski w Wolsztynie

ZOBACZ WIĘCEJ