BEZPŁATNY WEBINAR INFORMACYJNY

„Podstawowe założenia konkursu B1.1.4. – Wzmocnienie efektywności energetycznej domów kultury i bibliotek”

 

05 września 2023 r., godz. 10:00

Link do spotkania zostanie przesłany na wskazany w formularzu adres e-mail dn. 04.09.2023

SUKCES ZACZYNA

SIĘ OD ROZMOWY

Od 2004 roku świadczymy usługi na rzecz samorządów w Polsce. Z sukcesem współpracujemy z ponad 750 JST w całym kraju na każdej płaszczyźnie ich funkcjonowania.
Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność i efektywność instytucji publicznych.

CO ZYSKUJESZ BIORĄC UDZIAŁ?

WIEDZA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI
POZYSKANIA DOTACJI NA BIBLIOTEKI I DOMY KULTURY

PRZYDATNE WSKAZÓWKI
DOBRE PRAKTYKI
KONTAKT Z EKSPERTAMI

PRELEGENTKA

EKSPERT MERYTORYCZNY
mgr Agnieszka Myszka
  • Magister zarządzania, ukończone studia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.
  • Posiada ponad jedenastoletnie doświadczenie w zakresie kompleksowej realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.
  • Prowadziła projekty od powstania pomysłu, przez pozyskanie zewnętrznego finansowania, wdrożenie, rozliczenie, audyt i ewaluację.
  • Specjalizuje się  w zarządzaniu projektami partnerskimi o złożonej strukturze  i rozproszonym, interdyscyplinarnym zespole. W ramach perspektywy finansowej 2014-2020 sprawuje nadzór merytoryczny nad realizacją ponad stu projektów.

PLAN WEBINARU

  1. Wprowadzenie
  2. Założenia konkursu
  3. Zakres możliwości i wsparcia w ramach konkursu
  4. Pytania
  5. Podsumowanie

WYPEŁNIJ FORMULARZ DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM WEBINARZE

KIM JESTEŚMY?

KIM JESTEŚMY

Polski samorząd to fundament funkcjonowania kraju dlatego od 19 lat wspieramy go naszą wiedzą i doświadczeniem – współpracujemy z 750 JST na terenie 16 województw – skutecznie przygotowaliśmy 825 projektów pozyskując dla samorządów ponad 604 mln – efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk – tworzymy samorządowe dokumenty strategiczne współuczestnicząc w budowaniu zrównoważonego rozwoju polskich miast i gmin – zatrudniamy 50 specjalistów którzy stale podnoszą swoją wiedzę i kwalifikacje – doradzamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność instytucji publicznych.
W czerwcu 2021 roku otrzymaliśmy drugi rok z rzędu prestiżowe wyróżnienie w ramach plebiscytu Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości za całokształt działań na rzecz rozwoju samorządów w Polsce.
Od połowy roku 2020 jesteśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

LIDER POZYSKIWANIA DOTACJI DLA JST

Wiemy jak skutecznie wnioskować o fundusze europejskie i krajowe.

Gwarantujemy wsparcie na każdym etapie przygotowania i oceny wniosku aplikacyjnego. Będąc liderem w Polsce, posiadamy kompetencje i zasoby, aby wesprzeć Twoją organizację w osiągnięciu zamierzonych celów.

Zarządzamy projektami, a nasze działania stawiane są za przykład najlepszych praktyk. Jesteśmy ekspertem merytorycznym w projekcie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego celem jest nabycie lub podniesienie kompetencji w zakresie rozwiązań związanych z organizacją i finansowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 przez władze samorządu gminnego i pracowników gminnych jednostek organizacyjnych

(fot. Tomasz Sikorski)

DOKUMENTY STRATEGICZNE, PLANISTYCZNE I SPRAWOZDAWCZE

Świadczymy usługi w zakresie przygotowania lokalnych dokumentów strategicznych, planistycznych i sprawozdawczych.

Tworząc strategie i programy, pokazujemy rozwiązania oparte na pogłębionej analizie sytuacji w gminach, uwzględniające uwarunkowania terytorialne, społeczne, gospodarcze i środowiskowe.

MASZ PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Dyrektor Działu Zarządzania Projektami

ŁUKASZ DAHMS

dahms@wanir.edu.pl

Prezes Zarządu

JAKUB MICHAŁOWSKI

michalowski@wanir.edu.pl

650 mln

POZYSKANYCH
DOTACJI

362

ZREALIZOWANE PROJEKTY W ZARZĄDZANIU

750

WSPÓŁPRACUJĄCYCH
JST