PRZEDMIOT NABORU:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjne polegające na ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków mieszkalnych, budynków zbiorowego zamieszkania oraz budynków stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, przeznaczonych do zadań publicznych.  Zakres możliwych prac to: ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja systemu ciepłej wody, ocieplenie stropu, modernizacja systemu grzewczego.

FINANSE:

  • Pożyczka umarzalna 16%
  • Pożyczka umarzalna 21% przy zawarciu OZE w inwestycji

WARTOŚĆ DOTACJI:

  • Brak ograniczeń

KLUCZOWE KRYTERIA :

Konieczność posiadania audytu energetycznego

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Bank Gospodarstwa Krajowego

TERMIN NABORU:

ciągły