PRZEDMIOT NABORU:

Przedsięwzięcie termomodernizacyjnego dodatkowego na ulepszeniu, w celu uwzględnienia rocznego zapotrzebowania na energię dostarczającą na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania budynków, budynków zbiorowego budownictwa oraz budynków należących do jednostek samorządu terytorialnego, podziału do zadań publicznych. Zakres prac to: ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi, modernizacja systemu wewnętrznego wody, ocieplenie stropu, modernizacja systemu wyposażenia.

FINANSE:

  • Pożyczka umarzalna 26%
  • Pożyczka umarzalna 31% przy zawarciu OZE w inwestycjach

WARTOŚĆ DOTACJI:

  • Brak ograniczeń

KLUCZOWE KRYTERIE :

Konieczność oszczędności energii elektrycznej

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Banku Gospodarstwa Krajowego

TERMIN NABORU:

ciągłe