W zamówieniach publicznych o wartości poniżej progu unijnego wariant drugi trybu podstawowego budzi liczne kontrowersje. W kolejnych miesiącach orzecznictwo i doktryna przyczynią się do rozwiania większości wątpliwości.
Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 i już pojawia się wiele pytań co do prawidłowości jej stosowania. Nasza ekspert merytoryczna, dr Joanna Cieślińska szczegółowo analizuje temat w artykule dla portalu Prawo.pl.
Czy wprowadzone zmiany są szansą dla zamawiającego na lepsze oferty? Na to pytanie odpowiedź znajdziecie w artykule. Zachęcamy do zapoznania się z jego pełną treścią.
Czytaj więcej