PRZEDMIOT NABORU:

Dofinansowaniem w ramach Programu, mogą być objęte zadania inwestycyjne dotyczące budowy lodowiska. Przewidziano trzy warianty realizacyjne.

  1. Pierwszy wariant realizacyjny przewiduje budowę zadaszonego lodowiska o minimalnych wymiarach tafli lodowej 40 m x 20 m.
  2. Drugi wariant realizacyjny przewiduje budowę odkrytego lodowiska o powierzchni tafli lodowej nie mniejszej niż 350 m2.
  3. Trzeci wariant realizacyjny przewiduje dofinansowanie zakupu i montażu mobilnego, modułowego odkrytego lodowiska o powierzchni tafli lodowej nie mniejszej niż 250 m2.

Wydatki kwalifikowane stanowią wydatki dotyczące elementów zadania inwestycyjnego związanych z funkcją sportową obiektu i niezbędne do poniesienia w związku z realizacją zadania inwestycyjnego, w tym przykładowo: przyłącza, monitoring obiektu, automatyka, systemy sterujące, oświetlenie areny sportowej, stojaki i wiaty rowerowe oraz koszt wykonania podstawowej dokumentacji technicznej.

BUDŻET:

Alokacja: 100 000 000,00 zł

Dofinansowanie inwestycji może wynieść do 50% wydatków kwalifikowanych zadania.

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

TERMIN NABORU:

07.03.2024 r. – 26.04.2024 r.