PRZEDMIOT NABORU:

  • budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
  • rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych

FINANSE:

  1. Dotacja do 50% kosztów przedsięwzięcia
  2. Pożyczka umarzalna do 30%

WARTOŚĆ PROJEKTU:

  • dla zadania określonego w pkt. 1 – do 1.000.000,00 zł
  • dla zadania określonego w pkt. 2 – do 4.000.000,00 zł

KLUCZOWE KRYTERIA DOSTĘPU:

Liczba obsługiwanych mieszkańców ≥ 10 tys.

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

TERMIN NABORU:
NABÓR W TRYBIE CIĄGŁYM DO 30.12.2022 R.